1215.jpg

Psychoterapia z greckiego oznacza leczenie duszy. Psychoterapia to systematyczne zastosowanie psychologicznych, naukowo ugruntowanych metod werbalnej i niewerbalnej komunikacji w celu leczenia problemów psychologicznych, duchowych, cielesnych i psychosomatycznych klienta. Punkt Psychologiczny oferuje różne formy psychoterapii: indywidualną, par i rodzinną. Podejście teoretyczne i praktyczne do psychoterapii stosowane w Punkcie Psychologicznym to ujęcie    psychodynamiczne.

Pomoc psychologiczna: forma pomocy udzielanej przez psychologa, której cele mogą być następujące: rozwijanie cech klienta, które służą kształtowaniu i utrzymaniu zdrowia psychicznego, działania na rzecz promocji zdrowia i zapobieganie problemom ze zdrowiem psychicznym. Pomoc psychologiczna może zawierać elementy doradztwa psychologicznego. 

 

 


Stosowana teoria

podejście psychodynamiczne

Spośród wielu teorii psychologicznych odnoszących się do rozmienia zaburzeń psychicznych oraz sposobów udzielania pomocy psychologicznej najbardziej przekonuje mnie teoria psychodynamiczna. Podejście psychodynamiczne jest jednym z głównych modeli obowiązujących we współczesnej psychoterapii. Podstawowym założeniem tego podejścia jest przekonanie o istnieniu świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne dążenia oraz konflikty pomiędzy różnymi strukturami osobowości mogą prowadzić do powstawania objawów psychologicznych. Szczególnie inspirującym podejściem w ramach teorii psychodynamicznej jest intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP). Więcej o tym podejściu piszę w zakładce ISTDP.