dreamstime_xs_24434031.jpg

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Certyfikat psychoterapeuty jest dokumentem potwierdzającym kompetencję i samodzielność w zawodzie psychoterapeuty. Mówi o odpowiednim doświadczeniu zawodowym, potwierdza wymagane kwalifikacje, weryfikuje odbyte szkolenie i zaświadcza o kompetencjach osobistych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

Jednym z ważniejszych dokumentów potwierdzających moje szkolenie jest Certificate of Completion wydany przez The International Experiential Dynamic Therapy (IEDTA)

Zobacz też: www.iedta.net/iedta/certification/istdp-certification-criteria

Doświadczenie zawodowe:

od 2003 roku pracuję jako psycholog i psychoterapeuta:

 • W Poradni Zdrowia Psychicznego
 • W Zespole Leczenia Środowiskowego
 • W Poradni Psychologicznej
 • Prowadzę warsztaty, szkolenia, wykłady z zakresu psychologii, psychoterapii
 • Jestem tłumaczem materiałów szkoleniowych i szkoleń dla psychoterapeutów z języka niemieckiego i angielskiego

Od 2008 roku prowadzę prywatny gabinet pomocy psychologicznej i psychoterapii.

 

Szkolenia:

 • Październik 2013 do teraz: kurs nauczycielski w podejściu ISTD, kierownik kursu Josette ten have de Labije, Kees Cornelissen.
 • Od stycznia 2010 do maja 3013 trzyletnie Core Training ISDP zakończony uzyskaniem Certificate of Completion wydany przez The International Experiential Dynamic Therapy (IEDTA
 • Od stycznia 2009- do września 2009 : Intensywny Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Psychodynamicznej (ISTDP): Laboratorium Psychoedukacji (16 dni szkoleniowych po 8 godz. zegarowych);
 • Luty 2009 szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie: Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej klienta w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin.
 • 2008 Psychoterapia Zaburzeń Lękowych (47 godz);
 • 2004-2006: 3-letnie Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie; uzyskanie dyplomu ukończenia w 2008 roku; szkolenie obejmowało 1207 godzin.
 • 2006-2007 Kurs Mistrzowski prowadzony przez Berta Hellingera, Kraków;
 • 2006 warsztaty ustawień systemowych prowadzone przez Marię Senftleben-Gudrich, Kraków;
 • Luty 2004 szkolenie CTPB w Warszawie: Oxford Cognitive Therapy Centre: CBT for Psychosis;
 • Maj 2004 szkolenie w diagnozie klinicznej DSM-IV-TR w PIPI, w Krakowie;
 • Październik 2004 szkolenie Psychoterapia krótkoterminowa- podejście integrujące: PIPI w Krakowie;
 • październik 2005: szkolenie Psychoterapia Depresji: PIPI w Krakowie;
 • 2003 kurs: Podstawy Profesjonalnej Pomocy Psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie;
 • 300 godz. stażu klinicznego w SP ZOZ Choroszcz;
 • Praktyka w Instytucie Psychosomatyki (FAU), Niemcy; 
 • Około 500 godzin superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Stosowana teoria

podejście psychodynamiczne

Spośród wielu teorii psychologicznych odnoszących się do rozmienia zaburzeń psychicznych oraz sposobów udzielania pomocy psychologicznej najbardziej przekonuje mnie teoria psychodynamiczna. Podejście psychodynamiczne jest jednym z głównych modeli obowiązujących we współczesnej psychoterapii. Podstawowym założeniem tego podejścia jest przekonanie o istnieniu świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne dążenia oraz konflikty pomiędzy różnymi strukturami osobowości mogą prowadzić do powstawania objawów psychologicznych. Szczególnie inspirującym podejściem w ramach teorii psychodynamicznej jest intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP). Więcej o tym podejściu piszę w zakładce ISTDP.