STUDIA

W 2003 roku ukończyłam Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymując tytuł magistra psychologii.

Tematem mojej pracy magisterskiej była teoria przywiązania (attachment theory), którą sformułował John Bowlby. Teoria Bolwby’ego oraz jego kontynuatorów jest inspiracją dla moich dociekań naukowych i stanowi podstawę mojego myślenia o psychice ludzkiej, a także decyduje o wyborze konkretnych sposobów działania w codziennej pracy z moimi klientami.

W trakcie studiów, w roku 2002 byłam na stypendium w Instytucie Psychologii na Friedrich- Alexander Universitaet Nuernberg. Podczas studiów, w przez rok byłam też wolontariuszką w Emmaus Gemeinschaft w Krefeld (Niemcy), gdzie zebrałam doświadczenie pracy z osobami bezdomnymi i bezrobotnymi, jednocześnie mając możliwość obserwacji analitycznej grupy psychoterapeutycznej prowadzonej przez psychoanalityka, dr Obertriesa. Doświadczenia te ugruntowały mnie w przekonaniu, że wybrałam właściwy kierunek studiów i że chciałabym poświęcić swoje życie na poznanie mechanizmów kierujących aparatem psychicznym człowieka oraz na odnalezienie sposobów przynoszenia ulgi w powstałych zaburzeniach czy problemach psychicznych.

SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII

Stąd zaraz po studiach psychologicznych, w 2004 roku rozpoczęłam szkolenie w psychoterapii. Ukończyłam 3-letnie całościowe szkolenie w psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychoterapy (EAP), Universitee Europeene Jean Monet oraz Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP). Jest akredytowany jako placówka szkoleniowa przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI).

W 2009 roku rozpoczęłam wstępne szkolenie w podejściu ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Nauczycielami byli: Josette ten Have-de Labije (The Netherlands Foundation for ISTDP), Allan A. Abbas (Kanada), Kees Cornelissem (Holandia), Jon Frederickson (USA), Robert J. Neborsky (USA), Feruccio Ossimo (Włochy). Szkolenie to okazało się tak inspirujące, że zdecydowałam się na 3 letni core-training w tym podejściu, który ukończyłam w 2013 roku, uzyskując Certificate of Completion wydany przez The International Experiential Dynamic Therapy (IEDTA). Następnie, także w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, uczestniczyłam w 3-letnim szkoleniu dla nauczycieli tej metody (Teachers Training), którym kierowała Josette ten Have-de Labije. Ukończyłam to szkolenie w 2016 roku. Od 2015 biorę udział w zaawansowanym szkoleniu w podejściu ISTDP w Berlinie (Advanced Core Training) pod kierunkiem Josette ten Have-de Labije.

Chociaż to podejście ISTDP jest podejściem, którym posługuję się myśląc o swoich pacjentach oraz oferując im konkretny sposób pomocy, to mam za sobą także szereg innych szkoleń, które wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności w praktyce psychoterapii. M.in. ukończyłam Międzynarodowy Kurs Mistrzowski Ustawień Systemowych Berta Hellingera w Krakowie, brałam udział w szkoleniach ustawień systemowych prowadzonych przez Marię Senftleben Gudrich w Krakowie. Brałam także udział w szkoleniach organizowanych przez Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz w wielu innych krótszych formach szkoleniowych. Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii oraz samodzielnie doskonalę swój warsztat śledząc światową literaturę na temat psychoterapii.

CERTYFIKAT

W 2013 roku uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, numer certyfikatu 192. Certyfikat ten potwierdza moje kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 2003 do 2014 roku pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej i Zespole Leczenia Środowiskowego w Białymstoku CENTRUM STASZICA, pomagając pacjentom z całego spektrum chorób i zaburzeń psychicznych oraz problemów psychologicznych. Gabinet prywatny prowadzę od 2008 roku. Prowadzę nadzór psychoterapeutyczny dla terapeutów. Oprócz bezpośredniej pracy z pacjentami, tłumaczę warsztaty, szkolenia i superwizje z języka niemieckiego i angielskiego dla psychoterapeutów.

SUPERWIZOR APLIKANT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Od listopada 2019 jestem superwizorem- aplikantem PTP. Prowadzę superwizję w podejściu psychodynamicznym oraz ISTDP. Superwizuję procesy psychoterapeutyczne dorosłych pacjentów prowadzonych w indywidualnej terapii. Możliwość superwizi w grupie.

Prowadzę szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, treningi interpersonalne oraz inne formy zajęć z zakresu psychologii i psychoterapii.

SUPERWIZJA WŁASNA

Regularna superwizja mojej pracy stanowi podstawę dbałości o interesy moich pacjentów: by byli oni leczeni zgodnie z najwyższymi standardami. Byłam członkiem grupy superwizyjnej Jona Fredericksona (Waszyngton) i Patricii Coughlin Della Selva (Nowy Jork). Aktualnie swoją pracę z pacjentami poddaję superwizji w międzynarodowej grupie superwizyjnej w Berlinie oraz u licencjonowanego psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (Warszawa).

STANDARDY PRACY

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

O MNIE PRYWATNIE

Jestem mężatką i mamą dwóch córek. W wolnym czasie gotuję przysmaki i dużo czytam. 


Stosowana teoria

podejście psychodynamiczne

Spośród wielu teorii psychologicznych odnoszących się do rozmienia zaburzeń psychicznych oraz sposobów udzielania pomocy psychologicznej najbardziej przekonuje mnie teoria psychodynamiczna. Podejście psychodynamiczne jest jednym z głównych modeli obowiązujących we współczesnej psychoterapii. Podstawowym założeniem tego podejścia jest przekonanie o istnieniu świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne dążenia oraz konflikty pomiędzy różnymi strukturami osobowości mogą prowadzić do powstawania objawów psychologicznych. Szczególnie inspirującym podejściem w ramach teorii psychodynamicznej jest intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP). Więcej o tym podejściu piszę w zakładce ISTDP.