dreamstime_xs_14449863.jpg

Oferta: psychoterapia, diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, konsultacje, interwencja kryzysowa. Superwizja psychoterapii indywidualnie oraz w grupie.

  • Psychoterapia: Psychoterapia to systematyczne zastosowanie psychologicznych, naukowo ugruntowanych metod werbalnej i niewerbalnej komunikacji w celu leczenia problemów psychologicznych, duchowych, cielesnych i psychosomatycznych klienta.
  • Punkt Psychologiczny oferuje różne formy psychoterapii: indywidualną i par.
  • Psychoterapia par: pomaga parom rozwiązać problemy, które pojawiają się w ich relacji. Pozwala na lepsze wzajemne rozumienie partnerów i bliszy kontakt emocjonalny między nimi.
  • Diagnoza: Spotkanie lub cykl spotkań (zwykle około trzech), które pozwolą na postawienie diagnozy na temat tego, co jest problemem, z którym klient/ pacjent zgłosił się po pomoc. Trafna diagnoza stanowi początek rozwiązywania problemu. Sformułowana diagnoza psychologiczna pozwala umiejscowić się na spektrum zdrowie-choroba. Pomaga ustalić mocne i kłopotliwe strony klienta/ pacjenta oraz zawiera propozycję leczenia.
  • Konsultacje: Spotkanie lub kilka spotkań, podczas których klient przedstawia psychologowi to, co go skłoniło do wizyty u niego. Wspólnie zostają doprecyzowane oczekiwania klienta i najlepsze sposoby realizacji zamierzonych przez klienta celów.
  • Interwencja kryzysowa: Kilka, kilkanaście spotkań ze specjalistą, które pozwalają lepiej poradzić sobie klientowi z niespodziewanym, aktualnym życiowym kryzysem.
  • Superwizja: Prowadzę superwizję indywidualną oraz w grupie procesów psychoterapeutycznych pacjentów dorosłych, pracuję w podejściu psychodynamicznym oraz ISTDP. Częstotliwość superwizji zależy od potrzeb superwizanta.
  • Szkolenia: oferta szkoleń jest formułowana indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.

Punkt Psychologiczny na stałe współpracuje z lekarzami psychiatrami.


Stosowana teoria

podejście psychodynamiczne

Spośród wielu teorii psychologicznych odnoszących się do rozmienia zaburzeń psychicznych oraz sposobów udzielania pomocy psychologicznej najbardziej przekonuje mnie teoria psychodynamiczna. Podejście psychodynamiczne jest jednym z głównych modeli obowiązujących we współczesnej psychoterapii. Podstawowym założeniem tego podejścia jest przekonanie o istnieniu świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne dążenia oraz konflikty pomiędzy różnymi strukturami osobowości mogą prowadzić do powstawania objawów psychologicznych. Szczególnie inspirującym podejściem w ramach teorii psychodynamicznej jest intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP). Więcej o tym podejściu piszę w zakładce ISTDP.