dreamstime_xs_31079766.jpg

Nowość. Psychoterapia ISTDP: Psychoterapia w tym podejściu różni się od tradycyjnego psychodynamicznego sposobu pracy także długością i częstotliwością sesji: jedna sesja trwa dwie, do trzech godzin i może odbywać się raz na dwa tygodnie lub rzadziej. Współpraca rozpoczyna się tzw. sesją próbną, która trwa minimum 2 godziny i pozwala na określenie, czy ta forma pracy może być korzystna dla danego klienta/ pacjenta. Częśtotliwość i długość pojedynczej sesji zostaje ustalana z każdym klientem indywidualnie.

 ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) to unikalna metoda psychoterapii, oparta na solidnych naukowych podstawach, stworzona przez Habiba Davanloo a obecnie intensywnie rozwijana przez jego następców w USA i Europie.

Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki.

Nazywa się intensywną, ponieważ intensywna jest praca w trakcie sesji terapeutycznej. Terapeuta i pacjent wspólnie mocno angażują się w pracę nad bieżącym problemem, odwołując się do bezpośredniego doświadczenia pacjenta “tu i teraz”. Wspólnie pracują nad wzmocnieniem mechanizmów sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu, zwracając się przeciw temu, co prowadzi do powstawania cierpienia.  Ważnym elementem jest praca nad objawami cielesnymi. Prowadzący terapię jest aktywny i dyrektywny.


Stosowana teoria

podejście psychodynamiczne

Spośród wielu teorii psychologicznych odnoszących się do rozmienia zaburzeń psychicznych oraz sposobów udzielania pomocy psychologicznej najbardziej przekonuje mnie teoria psychodynamiczna. Podejście psychodynamiczne jest jednym z głównych modeli obowiązujących we współczesnej psychoterapii. Podstawowym założeniem tego podejścia jest przekonanie o istnieniu świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne dążenia oraz konflikty pomiędzy różnymi strukturami osobowości mogą prowadzić do powstawania objawów psychologicznych. Szczególnie inspirującym podejściem w ramach teorii psychodynamicznej jest intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP). Więcej o tym podejściu piszę w zakładce ISTDP.