dreamstime_xs_31264663.jpg

Moje inspiracje:  

Teoria przywiązania korzysta z pojęć obecnych w etologii, cybernetyce, przetwarzaniu informacji, psychologii rozwojowej i psychoanalizie. Jon Bowlby sformułował podstawowe założenia tej teorii, rewolucjonizując w ten sposób nasze myślenie o więzi pomiędzy dzieckiem i matką, a także o zaburzeniach tej więzi wywołanych separacją, deprywacją czy utratą relacji. Bowlby określił przywiązanie jako bliską więź między niemowlęciem a opiekunem (najczęściej matką), rozwijającą się podczas stałych, ciągłych interakcji. Następnie badał wpływ jakości przywiązania na funkcjonowanie wewnętrzne oraz na relacje interpersonalne. Natomiast nowatorska metodologia M. Ainsworth nie tylko pozwoliła na empiryczną weryfikację założeń teorii Bowlby’ego ale także pomogła w rozwinięciu tej teorii i pokazała nowe kierunki badań. Ainsworth zaproponowała pojęcia „bezpiecznej bazy” (odnoszące się do głównej figury przywiązaniowej, która służy dziecku jako bezpieczna baza, z której może wyruszać, by badać świat) oraz „wrażliwości matczynej” na sygnały wysyłane przez dziecko i wskazała na rolę owej wrażliwości w rozwoju wzorców przywiązaniowych w diadzie matka-dziecko. Dzisiaj teoria przywiązania jest obiektem wielu dociekań teoretycznych i empirycznych, znajdując niezwykle inspirujące kontynuacje jej założeń.

Teoria relacji z obiektem: Charakteryzuje współczesną psychoanalizę skupienie zainteresowania na relację podmiotu z jego społecznym otoczeniem, a nie na popędowych mechanizmach intrapsychicznych i adaptacyjnych funkcjach ego. Wszystkie teorie tego nurtu łączy podstawowe założenie, że człowiek od najmłodszych lat, a właściwie jego energiapsychiczna, dąży do relacji z obiektem. Pierwot­ną i wrodzoną tendencją libido nie jest poszukiwanie przyjemności, ale poszukiwanie obiektu.

Linki:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne: www.ptp.org.pl

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: www.psychiatria.org.pl

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP: www.psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej: http://www.psychodynamika.pl/

Laboratorium Psychoterapii: www.lps.p

Polska Federacja Psychoterapii: http://www.psychoterapia-polska.org/

Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii: http://www.psip.org.pl/

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej: http://psychoterapiaszkolenia.pl/

European Association for Psychotherapy: EAP: www.europsyche.org

International Experiental Dynamic Terapy Association: http://iedta.net/


Stosowana teoria

podejście psychodynamiczne

Spośród wielu teorii psychologicznych odnoszących się do rozmienia zaburzeń psychicznych oraz sposobów udzielania pomocy psychologicznej najbardziej przekonuje mnie teoria psychodynamiczna. Podejście psychodynamiczne jest jednym z głównych modeli obowiązujących we współczesnej psychoterapii. Podstawowym założeniem tego podejścia jest przekonanie o istnieniu świadomych i nieświadomych wewnętrznych sił rządzących osobowością. Sprzeczne wewnętrzne dążenia oraz konflikty pomiędzy różnymi strukturami osobowości mogą prowadzić do powstawania objawów psychologicznych. Szczególnie inspirującym podejściem w ramach teorii psychodynamicznej jest intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP). Więcej o tym podejściu piszę w zakładce ISTDP.